Wat Je Geeft Dat Krijg Je Terug

Dec 18, 2019

Wat Je Geeft Dat Krijg Je Terug gaat over een natuurwet. Met jouw gedachten en bijbehorende emoties stem je af op een waarschijnlijkheid in het Universum zoals op een tv-programma in de ether. Positieve gedachten geven je positieve omstandigheden. Negatieve gedachten resulteren in een negatieve omgeving.

Transcipt:

Wat je geeft dat krijg je terug. Het is een natuurwet. Het werkt altijd. En de topondernemers uit mijn onderzoek brengen het keer op keer naar voren in de gesprekken. Zij passen het ook voortdurend toe. Hoe het werkt en hoe het voor jou kan werken leg ik hier uit. Maar abonneer eerst even op dit kanaal, eh hier, hieronder. Immers, wat je geeft dat krijg je terug.

Intro muziek

Wat je geeft dat krijg je terug. Ik heb in één van de voorgaande video’s, over de wet van liefde, uitgelegd hoe onze werkelijkheid in elkaar zit. Het is natuurlijk een model van de werkelijkheid maar het werkt altijd volgens dit mechanisme. Met je gedachten, gevoed door de brandstof van sterke emoties, stem je af op een waarschijnlijkheid in het Universum waardoor je deze concreet gaat ervaren (het model van de oneindige waarschijnlijkheden). Je zet deze als het ware aan, net zoals je met je televisie afstemt op een televisieprogramma in de ether en deze vervolgens ervaart via je beeldscherm en je speakers.

Dat klinkt misschien onwerkelijk maar nog niet zo lang geleden werd Marconi, de uitvinder van de radio, door zijn vrienden naar een psychiater gebracht toen hij begon over het verzenden van berichten door de ether, door de lucht. Belachelijk, die is niet lekker geworden. De implicatie van ‘het model van de oneindige waarschijnlijkheden’ is dat negatieve gedachten (en daden die daaruit voortkomen) gevoed door emoties als boosheid en angst een waarschijnlijkheid (een frequentie) in de ether aanzetten die de negatieve gedachten weergeven. Je gaat dus de ‘shit’ ervaren die je je in gedachten voorgesteld had. Veel succesvolle ondernemers kiezen er bewust voor om hun gedachten schoon te houden door bijvoorbeeld het nieuws niet meer te kijken. Dat is namelijk overwegend negatief.

En aan de andere kant, wanneer je gedachten gevuld zijn met wat je wel wilt, gevoed door emoties van liefde en dankbaarheid, vertrouwen en verlangen, zul je dat ervaren in de werkelijkheid omdat je die waarschijnlijkheid aangezet hebt. Het is een eenvoudig model dat vergelijkbaar is met het overgaan van een mobiele telefoon aan de andere kant van de wereld doordat jij met het juiste nummer op de juiste frequentie van die telefoon bent afgestemd. Het werkt altijd.

We hebben daar al veel voorbeelden en analogieën voor bedacht. Het leven is als een echo. Wat je roept keert bij je terug. Als je je papagaai scheldwoorden leert zal je de hele dag uitgescholden worden. Maar als je hem aardige opmerkingen leert zal hij je de hele dag waarderen. Ga eens naar buiten en groet iedereen die je tegenkomt met een glimlach. Kijk maar wat je terugkrijgt. Vorig jaar begon ik met lessen op een nieuwe school. Ik was in het begin alleen maar geïrriteerd naar de leerlingen toe omdat ik verwachtte dat ze gemotiveerd en vlijtig zouden zijn. Nou, dat heb ik geweten. Na een paar maanden heb ik mijn excuses aangeboden en dat gaf een complete omslag ten goede.

Wat je geeft krijg je altijd terug. Wie goed doet goed ontmoet. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Zoals de waard is vertouwt hij zijn gasten. Glimlach en de hele wereld lacht terug. Wat je zaait zul je oogsten. Wie kaatst kan de bal verwachten. Actie is reactie. Het principe is van alle tijden, het is een natuurwet.

Een leuk voorbeeld: Een goede kennis was in de Schilderswijk in Den Haag met zijn fiets naar een afspraak gegaan. En toen hij terugkwam had zijn fiets geen zadel, geen stuur en geen ventieldopjes meer. Een groepje jongeren stond verveeld toe te kijken en wat verderop speelden wat kinderen. Dat was balen en hoe zou hij er mee om gaan. Natuurlijk wist hij dat de jongens hem die streek geleverd hadden. Hij besloot de verantwoordelijkheid volledig in eigen hand te houden. Hij zou niemand ‘fout maken’. Hij kende de wet van liefde.

‘Heeft iemand van jullie gezien wat er met mijn fiets is gebeurd?’ vroeg hij.
‘Waarom vraag je dat aan ons?’ kwam het er nogal agressief uit.
‘Nou ja, jullie staan hier in de buurt en misschien heb je iets gezien’.
‘Nee hoor. Vraag maar aan die kinderen daar’.
‘Ja, misschien is dat wel een goed idee’.
‘Hoi, weten jullie misschien waar mijn stuur gebleven is?’, vroeg hij heel vriendelijk aan de kinderen. Eerst keken ze hem wat wazig aan maar één van hen wees naar een muurtje waar hij achter lag. De kennis pakte het stuur en bedankte de kinderen nadrukkelijk.

‘Daar ben ik hartstikke blij mee. Nu moet ik mijn zadel nog vinden’. En voor hij het gezegd had kwam er al een kind met het zadel aanlopen. De groep jongeren stond het tafereel wat aan te kijken. En toen kwam één van de grote jongens met een tang aanlopen. Waarschijnlijk was het dezelfde tang waarmee het stuur en het zadel losgemaakt waren.
‘Hier, kan je ze vastzetten’.
Geweldig, nog even en ik kan gewoon weer op mijn fiets naar mijn afspraak’.
Een andere jongen wees naar de goot: ‘als je je ventieltjes nog wilt vinden’. De kennis pakte één van de ventielen op en een kind kwam al met het andere aanlopen.
‘Nu moet ik alleen nog maar mijn banden oppompen en dan ben ik klaar’.
‘Ik haal wel even een fietspomp’, zei een jongen uit de oudere groep.
‘Fantastisch. Ik ben wel wat later maar ik heb wel weer een complete fiets’.
Mompelend hoort de kennis een jongen zeggen: ‘ja, dan moet je niet zo achterlijk zijn om met je fiets in deze klote buurt te komen’.
‘Hoezo klote buurt? Ik zal iedereen vertellen hoe geweldig deze buurt is en hoe iedereen onwijs behulpzaam is. Ontzettend bedankt’. Hij sprong op zijn fiets en reed zwaaiend weg.

Onze gebruikelijke reactie is boos worden en de jongens veroordelen. Maar wat je geeft dat krijg je terug. De kennis stemde af op een positieve frequentie en die waarschijnlijkheid ging hij beleven. Dat blijft altijd een keuze, met bepaalde consequenties. Met de vriendelijke hulpvraag die de kennis nu koos bereikte hij iets ongelofelijks.

De topondernemers uit het onderzoek stemmen ook voortdurend vol vertrouwen af op wat ze willen. Het gevolg is dat ze ervaren wat ze willen en dus succesvol zijn. Wat je geeft krijg je terug.

Vond je dit leuk en zinvol, abonneer even op dit kanaal. Immers, wat je geeft krijg je terug.

Voor nu: Je hebt alles in huis om te slagen (door af te stemmen). Leef bewust en geniet van het leven. Op jouw succes.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.