Zo los je dus de problemen in onze samenleving op!

Jan 06, 2020

Behoefte aan een nieuwe kijk op de werkelijkheid.

Onze manier van denken leidt tot ons gedrag, waardoor onze resultaten tot stand komen. En deze resultaten zijn maatschappelijk gezien mooi, heel mooi. We hebben het economisch beter dan ooit. Iedereen heeft mogelijkheden waar we nog niet zo lang geleden niet van durfden dromen. Aan alle kanten worden we voorzien in onze groeiende veelsoortige behoeften. En zeker onze basisbehoeften zijn ruimschoots vervuld. Onze manier van denken werkt dus uitstekend. Niets aan doen. Lekker doorgaan zo.

Maar tegelijkertijd lopen we tegen diverse op het oog onoplosbare problemen aan: crises in het onderwijs, in de zorg, bij de hulpverlening, een verdergaande polarisering, een verontrustende milieuproblematiek om slechts enkele te noemen. En deze problemen lijken alleen maar groter te worden. Ook dat zijn de gevolgen van onze huidige manier van denken. En 'we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die we gebruikten toen we ze creëerden', zei Albert Einstein. Ik geloof dat en tegelijkertijd impliceert dat dus dat we een andere manier van denken dienen te gebruiken voor de oplossingen van deze problemen. Meer van hetzelfde werkt nooit. Dat is volgens diezelfde Albert Einstein zelfs een teken van waanzin.

Een nieuwe kijk op de werkelijkheid.

Terwijl de natuurwetenschappen, met name de quantumfysica, de leiders in het thema persoonlijke effectiviteit en de oorspronkelijke spirituele denkers ons een andere manier van denken aanreiken, blijven we halsstarrig vasthouden aan wat we gewend zijn en wat vertrouwd voelt. En dat is overigens inherent aan de manier waarop ons denken functioneert. In onze oude failliete manier van denken is er een werkelijkheid buiten ons waarbinnen we onze weg moeten vinden, ons moeten aanpassen en die ons leven bepaalt. De afscheiding tussen individu en de omgeving maakt dat we in staat zijn de ander en de buitenwereld geweld aan te doen zonder dat het onszelf treft. We staan er immers los van. We doen ons uiterste best om de buitenwereld, en dus ook de ander, naar onze hand te zetten. Controle, wantrouwen, manipulatie en gebrek aan vrijheid kenmerken dit denken. Maar deze compassieloze 'scientific' sturing van de omgeving heeft duidelijk een prijs.

Echter, afkijkend van de topondernemers, in mijn modelleringsonderzoek naar de succesvolle ondernemer, zie ik dat in ieder geval zij deze nieuwe manier van denken vol overtuiging, misschien bewust en anders onbewust, toepassen in alles wat ze doen. Als 'mijn' topondernemers me één ding laten zien in het onderzoek is het wel dat 'wat je geeft dat krijg je (meervoudig) terug'.

Hoe werkt het dan die nieuwe kijk op de werkelijkheid?

Een model voor die nieuwe kijk op de werkelijkheid leidt ik af van de nieuwe natuurkunde en spirituele interpretaties daarvan. Het model geeft een eenvoudige verklaring voor het succes van de topondernemer en voor het mechanisme 'wat je geeft krijg je terug'. Voor een goed begrip start ik met een analogie. Stel: je hebt een afstandsbediening van een televisie en je hebt zin om een leuk programma te zien vanavond. Je drukt op één van de toetsen en stemt daarmee af op een zender in de ether. En jawel, beeld en geluid. Vind je het programma niets dan stem je op een ander programma af. Al die programma's bestaan gelijktijdig in de ether als frequenties van elektromagnetische energie. Wat je ziet wordt bepaald door waar je op afstemt. In deze tijd klinkt dat voor iedereen vertrouwd. 100 jaar geleden overigens werd uitvinder Marconi nog naar een psychiater gebracht door zijn vrienden voor dit soort ideeën.

Ons brein en ons lichaam is een vergelijkbaar ontvangstsysteem, zoals een televisie. Het is in staat programma's uit de ether te ontvangen en die te beleven in beeld, geluid, gevoelens, reuk en smaak. Het Universum bestaat uit een oneindige hoeveelheid programma's in de vorm van waarschijnlijkheden waar we op af kunnen stemmen. Het Universum is compleet en af. Alles bestaat al in die waarschijnlijkheden. Alles wat je je voor kunt stellen kun je bereiken want het is er al. Anders zou je het je niet kunnen voorstellen. De afstandsbediening wordt aangestuurd door gedachten die overeenstemmen met die waarschijnlijke programma's in de ether en die gevoed worden door emoties. Maak je je zorgen over geld, gevoed door gevoelens van gebrek, dan stem je af op de waarschijnlijkheid waarin je gebrek ervaart en een tekort aan geld hebt. Heb je een visie op succes en geluk en kun je die in je verbeelding ervaren vanuit de emoties liefde en dankbaarheid dan stem je af op die waarschijnlijkheid en zul je dat ervaren. Wat je geeft in de vorm van gedachten krijg je terug in de vorm van een werkelijke beleving. Het programma, waar je op afgestemd bent, speelt af op het scherm van je leven.

Ook hier heeft onze vriend Einstein weer een helder inzicht: Verbeelding is belangrijker dan kennis. Met je verbeelding stem je af op je toekomstige leven. Als we dit zouden begrijpen zouden we een kind nooit meer afleiden van zijn spel en zijn verbeelding. Als we dit door hebben zullen we nooit meer iets denken of doen dat jezelf of een ander schaadt. Wat je geeft krijg je namelijk altijd terug. Waar je op afstemt zul je altijd beleven. Als we dit begrijpen kunnen we elkaar volledig vertrouwen wetend dat jij het zelf bent die zijn verbeelding gebruikt om af te stemmen op een waarschijnlijkheid die jij zelf zult ervaren. Als dit duidelijk is weten we ook dat er niet één werkelijkheid is maar dat iedereen zijn eigen unieke werkelijkheid beleeft. Is dit eenmaal helder dan hoef je je geen zorgen meer te maken om wat de buitenwereld je zal aandoen want je bent zelf de schepper van je wereld. Dan richt je je aandacht op liefde, gezondheid en geluk, daarmee afstemmend op een werkelijkheid waarin je liefde, gezondheid en geluk ervaart. Wat je aandacht geeft wordt groter. 'Energy flows where attention goes'.

En hoe abstract en voor sommigen absurd dit ook mag klinken in de dagelijkse praktijk kan ik geen uitzonderingen vinden die het model tegenspreken. De visie van de topondernemer is super helder. De aandacht is daar voortdurend op gericht in alles waar hij zich mee bezig houdt. Hindernissen op weg naar de visie worden met oneindig vertrouwen benaderd. De aandacht is steeds gevoed met liefde, dankbaarheid, vertrouwen en overtuiging. Succes is een logisch gevolg. Wat je geeft krijg je (meervoudig) terug.

En hoe lost de nieuwe kijk op de werkelijkheid onze problemen op

Ga nu eens na wat de manier van denken doet met de manier waarop we met verbeelding en fantasie van kinderen omgaan. Laat ze lekker spelen en hun verbeeldingskracht oefenen. Het is het beste wat je ze kan meegeven.

Wat doet dit met het curriculum in school. Leer kinderen vooral hun creativiteit en verbeelding gebruiken. Laat ze op allerlei manieren hun toekomstige leven in beeld brengen en daarmee bezig zijn. Verbeelding is veel belangrijker dan kennis.

Wat doet dit met de administratieve overkill in het onderwijs en de zorg? Op basis van vertrouwen hoef je je niet in te dekken en overal verantwoording over af te leggen. Als je weet dat jijzelf die afstemming op wat je wilt bepaalt dan ben je niet meer overgeleverd, slachtoffer van je omgeving. Dan kun je sterk staan, in vrijheid en vol zelfvertrouwen. Jij bepaalt. Leerkrachten die zichzelf weer waarderen en afstemmen op trots en waardigheid krijgen dat (meervoudig) terug. Zorgverleners die weer weten waar ze voor staan en weer uit durven gaan van de liefde en menselijkheid voor de zorgbehoevenden ervaren een nieuwe inspiratie. Hulpverleners die afstemmen op waardering en bijdragen zullen dat ervaren. Wat je geeft krijg je meervoudig terug. Concurrentiestrijd wordt een onzinnig uitgangspunt wanneer ieder zijn eigen realiteit vormgeeft. Dan ontstaat er ruimte voor samenwerking en vertrouwen. Wat doet dit met de manier waarop we met elkaar omgaan? Betrouwbaarheid, integriteit, vertrouwen, bijdragen krijgt alle aandacht want wat je aandacht geeft wordt groter. Wat je geeft krijg je terug. Waar je op afstemt zul je beleven.

Het model blijkt altijd te werken, zowel in positieve zin als in negatieve zin. En vanuit onwetendheid en onbewustheid wordt nogal eens de negatieve richting in geslagen. Zolang wij ons vanuit het oude denken slachtoffer voelen zullen we slachtoffer zijn. Maar wat je geeft dat krijg je terug. Altijd! En dus weet je dat jij aan het stuur staat en dat je verbonden bent met ieder ander die je liefde en medemenselijkheid geeft. Want wat je geeft dat krijg je terug.

Eigenlijk heeft dit model van de werkelijkheid maar één nadeel en dat is dat het je 100% verantwoordelijk maakt voor je keuzen en voor je leven. Je kunt niemand meer de schuld geven of die verantwoordelijkheid afschuiven. Jij stemt af en jij krijgt terug wat je geeft. Hoe dan ook. Kunnen we die verantwoordelijkheid al aan? Of is dit voorlopig alleen nog weggelegd voor de topondernemer?

Binnenkort kun je een ruimere uitleg krijgen in mijn boek, naar aanleiding van mijn modelleringsonderzoek naar de topondernemer: 'Spieken bij Topondernemers'. Toen ik 5 maanden geleden aan dit avontuur begon met inspiratiebronnen als Bas van der Veldt van AFAS, René Frijters; oprichter van Alex en KNAB, Michael van Hoorne van van Hoorne Entertainment en Marco Aarnink van Print.com, Kees de Jong van NLgroeit, Dave Schram van Shooting Star Filmcompany en Wil Mulders van Prins Petfood, had ik geen idee dat ik hier op uit zou komen. Misschien werd het wel een keer tijd en zijn we er aan toe.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.