Ondernemersconcept 'Succesgewoonten'

Een Gezamenlijke Onderneming Opbouwen

Één ondernemersdag per week waarin je gezamenlijk de onderneming opbouwt, vormgeeft en runt. Direct ervaart hoe je met jouw unieke talenten kunt bijdragen en waarde toevoegen. En de ondernemersvaardigheden en -inzichten in jouw 'mindset' maken ook de vier reguliere schooldagen succesvoller.

Succesvolle ondernemers denken anders dan de gemiddelde mens. Hun manier van denken is de basis voor hun succes. Kun je dat ook leren? Ja natuurlijk! Dat is de bedoeling van dit concept.

De balans tussen gelukkig zijn op dit moment en de gerichtheid op een toekomstvisie zorgt voor een flow-state. Een toestand waarin je optimaal presteert en het beste uit je zelf haalt. Kun je dat leren? Jawel, in dit concept terwijl je gezamenlijk aan het ondernemen bent.

Heb jij ook last van dat kritische stemmetje in je hoofd. Het is alsof je gas geeft met de rem er op bij het willen waarmaken van je dromen. Kun je van dat beoordelende stemmetje een goede coach maken? Jazeker, en dat leer je in dit concept.

Je kunt niets alleen bereiken. Je hebt elkaar nodig. En dat maakt het ondernemen ook zo leuk. Werk aan een gezamenlijke visie en ga er voor om die waar te maken. Een TEAM betekent: Together Everyone Achieves More. Saamhorigheid, kameraadschap door teambuilding. Daar werken we mee en daar werken we aan.

De inhoud van het concept

Het ondernemersconcept is gericht op het toepassen van bestaande kennis, op behoefte-gerichte toevoeging van nieuwe kennis, op persoonlijke groei en op bijdragen aan het grotere geheel. Dit doen we door gebruik te maken van:

- een handleiding voor de begeleidende docenten (CEO's) voor het opzetten van de onderneming.

- een training voor de begeleidende docenten in de uitgangspunten voor het concept. Dit is zowel online als op praktijkdagen.

- een training voor de leerlingen (medewerkers) in het opzetten van de onderneming. Een inventarisatie van talenten en passies. Het vormen van een visie. Effectief vergaderen. Het gebruik van Scrum en Trello. Doelen stellen.  Social Media Marketing. Het Business Model Canvas. En veel meer. Dit is volledig online en dient toegepast te worden tijdens de ondernemersdagen.

- een training voor de leerlingen (medewerkers) in hun persoonlijke groei. Over de werking van de Mind. Flow en meditatie. Dienend Leiderschap. Goed contact en persoonlijke hulpbronnen voor succes. Een 30 daagse persoonlijke geluks- en succestraining. Ook dit deel van de training is online om individueel gebruikt te worden op elke mogelijke plek op elk gewenste tijdstip. Maar vooral aan het begin van elke ondernemersdag om vanuit die boost de dag te starten.

- een persoonlijk succes-journaal om vanuit 70-dagen sprints te komen tot de dagelijkse planning en reflectie richting een inspirerende persoonlijke visie op de toekomst.

- diverse tools en methoden om ingezet te worden als daar behoefte aan is, als er hindernissen opduiken die niet met de bestaande kennis en vaardigheden genomen kunnen worden.

- begeleiding/coaching van de begeleidende docenten, met name bij de invoering maar ook verder in het hele traject.

De Topondernemers

Dit zijn de Topondernemers die  in het project hun bijdragen leveren:

- Bas van der Veldt van AFAS software

- Michael van Hoorne van van Hoorne Entertainment

- Dave Schram van Shooting Star Filmcompany

- Marco Aarnink van Print.com

- Kees de Jong van NLgroeit

- René Frijters oprichter van Alex en KNAB

- Wil Mulders van Prins Petfood

- Heleen Dura van Oord van QD&A, Peak Capital en Jong Ondernemen

Inspiratie

De Topondernemers zijn onze inspiratiebronnen. Ook zij zijn bij het begin begonnen. Ook zij zijn gestart met een droom waarin ze geloofden en die ze realiseerden. Zij laten ons zien wat mogelijk is, ook voor ons. Ook wij kunnen onze dromen waar maken. Alles begint met inspiratie. Inspiratie van binnenuit en inspiratie van onze voorbeelden die al gedaan hebben wat wij willen bereiken.

Succes-Mindset

Op welke school leer je bewust te werken aan een Succes-Mindset? Jouw school is een voorloper in het onderwijs. Want wetenschappelijk staat al lang vast dat mensen die hun mentale en spirituele vaardigheden ontwikkelen gelukkiger en succesvoller zijn dan zij die dat niet doen en slechts in de waan van de dag leven. In het onderwijs passen nog maar weinig scholen deze wetenschap toe.

Succes-Tools

Ons Potentieel is oneindig maar veel te vaak houden we onszelf tegen om dat waar te maken. Zelfs als we heel veel kennis en vaardigheden hebben, heel veel diploma's en certificatien, wil dat niet zeggen dat we gelukkig en succesvol zullen zijn. Dat hangt veel meer af van onze modellen van de wereld. In dit concept leren we die bewust te worden en aan te passen. En dat terwijl we ondernemen.

Aanleren van Succes-Gewoonten

In dit ondernemersconcept leer je vooral jezelf kennen, jezelf mentaal en spiritueel ontwikkelen. Het ondernemen is hierbij geen doel maar een middel om te leren gelukkig en succesvol te zijn. Terwijl je gezamenlijk aan inspirerende ondernemingsdoelen werkt leer je:

- wie je bent, wat je dromen zijn, hoever je potentieel reikt. Ofwel welke ervaringen je wenst.

- hoe je in flow kunt werken, het beste uit jezelf kunt halen. Ofwel hoe je persoonlijk wilt groeien

- hoe je waarde kunt toevoegen aan het grotere geheel waar je deel van bent. Ofwel hoe je kunt bijdragen aan de wereld.

Ervaren, groeien en bijdragen zijn de drie basisbehoeften om gelukkig en voldaan te kunnen zijn.

Voor meer informatie of een afspraak

Wil je naar aanleiding van deze informatie meer weten over wat Succesgewoonten voor jouw school kan betekenen maak dan een afspraak, mail of bel.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.